Galeb G2 u razmeri 1/5 skale.

- Razmera modela: 1/5
- Raspon krila: 2320 mm sa rezervorima na kraju krila / 2060 mm bez tip tankova
- Dužina trupa:
- Težina modela: 11 - 12 kg
- Pogon: mlazni motor sa potiskom od oko 10 kg
- Radio uredjaj: Minimum 6 kanala
- Težište na 140 - 150 mm od napadne ivice krila


Preko 250 radnih sati je utrošeno na projektovanje ovog modela u 3D programu Catija!!!
Svi delovi od šper i balze sečeni su na Laser cut mašini, uklapaju se savršeno,
čime je vreme za izradu svedeno na minimum.
 
 
- Short kit: (cena: 395,00$)

- delovi za krila:

- sva rebra neophodna za izradu krila
- ispune izmedju rebara od špera i bazle
- ramenjače, čamove letvice i drvene bajonete
- poklopce servoa, deo drvenarije za napadne i izlazne ivice
- ploče stajnog trapa i prednji štift za fiksiranje krila za trup
- plankovi, rebra i osnova napadnih ivica za elerone i flapsove
- balza od 10 mm za napadne ivice krila, elerona i flapsova
- plan za krila

- delovi trupa:

- sva rebra neophodna za izradu trupa
- delove za povezivanje rebara trupa
- delove za izradu usisnih kanala
- bukove letvice za nosač prednjeg trapa i fiksiranje krila

- delovi za repne površine:

- sve rebra neophodna za izradu horizontalnog i vertikalnog stabilizatora
- kompletni plankovi sečeni na laseru za sve repne površine
- balza od 10 mm za napadne ivice i krajeve repnih površina
- poklopci servoa za horizontalni stabilizator

Napomena: u short kitu nema balze od 3 mm za plankiranje krila i trupa


- Kabina i prednja providna plastika za far  (cena: 45,00$)


- Tip tankovi na krajevima krila:  (cena: 45,00$)

- plastični delovi za tip tankove
- svi delovi od balze koji služe za formiranje tankova i fiksiranje istih za trup


- Rezervoari za gorivo, UAT tank & delovi:  (cena: 65,00$)

- dva rezervoara od 1 litra zapremine
- UAT tank od 0,2 litra zapremine
- niple duple - 4 kom
- teg za tank - 2 kom
- teg za tank sa filcom - 1 kom
- tigon creva za tankove - 1 metar


- Šarke & hornovi:  (cena: 65,00$)

- šarke od 1,5 mm vitroplasta za komandne površine flapsova - 6 komada
- velike šarkice sa osovinicom za elerone i repne površine - 15 kom
- hornovi od 1,5 mm vitroplasta za sve komandne površine - 7 kom


- Setovi za finiširanje modela:

- Mirce Finish set - 69,90$
- Detail set za Galeb G2 - 55,00$
- Extra rivets set -
- Paint masc for insignias on fuselage & wings - 55,00$

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na modelu koji smo pravili korišteni su trapovi i točkovi Nemačke firme Behotec - http://www.behotec.de
Oznaka seta je C-40 i ploča glavnih trapova je dizajnirana za ove trapove.

Prednja noga je dužine od ... mm, a noge glavnih trapova su dugačke ... mm
Prednji točak je prečnika od 90 mm, a točkovi glavnog trapa su 115 mm.

Turbina i izduvna cev su kupljeni u firmi IQ Hammer.
Turbina ima oznaku 90+, potiska od 9 kg
Izduvna cev je prečnika 95mm (spoljna mera), ima dva zida, dugačka je 840mm i na početku se nalazi uvodnik prečnika 140 mm.

Za sve komandne površine korišteni su servoi Hitec HS 645 MG, sem za upravljanje prednjim točkom gde je korišten digitalni servo Hitec HS 5645 MG.

Pneumatski cilindar se može pokretati sa bilo kojim standardnim servo motorom.